Mini-Kiwiland Hobby Shop

Garden Railway
Garden Railway

CENTAURIA


Stock
2 results


Centauria TX18 Mitsubishi i-MiEV Tokyo Taxi 2010

Mitsubishi i-MiEV Tokyo Taxi 2010

Centauria TX18
1:43 - More info

$ 24.90 » $ 14.94 In Stock
40% DISCOUNT

Centauria TX21 Ford Escape Chicago Taxi 2005

Ford Escape Chicago Taxi 2005

Centauria TX21
1:43 - More info

$ 24.90 » $ 14.94 In Stock
40% DISCOUNT